zobacz wszystkie ogłoszenia

VMLY&R

ACCOUNT EXECUTIVE

Jak możesz się u nas rozwinąć:

Zakres obowiązków:

Zarządzanie projektem/procesem:

 

•    Samodzielna, efektywna realizacja powierzonych projektów; egzekwowanie treści briefu; organizacja pracy projektowej zabezpieczającej tak poziom obsługi jaki i biznes na kliencie

•    Bieżące weryfikowanie i uzupełnianie projektów w Archimedesie. (dodawanie kosztorysów, zestawienia kosztów, monitoring czasu pracy)

•    Chęć uzyskiwania najlepszych efektów pracy i optymalizacja jej procesów. Na zlecenie przełożonego - regularna weryfikacja jakości pracy na obsługiwanych klientach

•    Przygotowywanie prezentacji i ofert, w tym kosztorysów i ich akceptacja z Business Directorem

•    Efektywna i częsta współpraca z innymi działami agencyjnymi, znajomość produktów agencji i umiejętność ich sprzedaży klientowi

•    Wdrożenie i stosowanie narzędzi i procedur, które pozwalają pracować efektywnie czasowo i kosztowo

Must have - procedury: contact report, kosztorysowanie i harmonogramowanie każdego projektu, regularne statusy w zespole projektowym, prognozowanie i fakturowanie,

•    Wspieranie przełożonego w dbaniu o integrację zespołu oraz atmosferę w pracy

 

Zarządzanie i rozwój biznesu

 

•    Realizacja wyniku na prowadzonych klientach, przygotowywanie wkładu do prognoz biznesowych

•    Poszerzanie wiedzy w zakresie kategorii i biznesu klienta, budowa pozycji merytorycznego partnera

•    Wsparcie przełożonego w regularnym „odsłuchu” klienta, umiejętność szybkiego rozpoznawania szans i zagrożeń dla relacji i biznesu

•    Znajomość i optymalne korzystanie z zasobów agencji w celu dostarczania jakościowej oferty i jej rozwoju

•    Pozyskiwanie nowych zleceń dla Agencji w ramach prowadzonych projektów

•    Na zlecenie przełożonego przygotowywanie lub koordynacja przygotowania case studies z najlepszych zrealizowanych projektów; wkład w przygotowywanie informacji do komunikacji wewnętrznej i komunikatów prasowych

•    Współuczestniczenie w prowadzeniu procesów przetargowych w ramach obecnych i potencjalnych klientów grupy

•    Merytoryczne podejście do wyzwań i problemów

W większości powyższych elementów Twojej pracy współpracujesz z bezpośrednim przełożonym. Oczekujemy Twojego aktywnego udziału w tej współpracy oraz inicjatywy w dostarczaniu możliwych rozwiązań dla bieżących i potencjalnych wyzwań biznesowych, merytorycznych i organizacyjnych.

Czego wymagamy:

 

 

Co oferujemy:

Co Cię czeka dalej?:

Miejsce pracy: