zobacz wszystkie ogłoszenia

VMLY&R

SENIOR ACCOUNT EXECUTIVE

Jak możesz się u nas rozwinąć:

Zakres obowiązków:

 

Zarządzanie projektem/procesem:

 

•    Samodzielna, efektywna realizacja powierzonych projektów; egzekwowanie treści briefu; organizacja pracy projektowej zabezpieczającej tak poziom obsługi jaki i biznes na kliencie

•    Bieżące weryfikowanie i uzupełnianie projektów w Archimedesie. (dodawanie kosztorysów, zestawienia kosztów, monitoring czasu pracy)

•    Chęć uzyskiwania najlepszych efektów pracy i optymalizacja jej procesów. Na zlecenie przełożonego - regularna weryfikacja jakości pracy na obsługiwanych klientach.

•    Przygotowywanie prezentacji i ofert, w tym kosztorysów i ich akceptacja z Business Directorem

•    Efektywna i częsta współpraca z innymi działami agencyjnymi, znajomość produktów agencji i umiejętność ich sprzedaży klientowi

•    Wdrożenie i stosowanie narzędzi i procedur, które pozwalają pracować efektywnie czasowo i kosztowo:

o    Must have - procedury: contact report, kosztorysowanie i harmonogramowanie każdego projektu, regularne statusy w zespole projektowym, prognozowanie i fakturowanie,

o    Must have - narzędzia: Archimedes, Teams, Sharepoint, Trello

•    Wspieranie przełożonego w dbaniu o integrację zespołu oraz atmosferę w pracy

•    Rozwój merytoryczny, aktywne poszerzania wiedzy (w szczególności w zakresie brand experience), korzystanie ze szkoleń w ramach LinkedIn Learning oraz dzielenie się dobrymi praktykami

 

 

Zarządzanie i rozwój biznesu

 

•    Realizacja wyniku na prowadzonych klientach; przygotowywanie wkładu do prognoz biznesowych

•    Poszerzanie wiedzy w zakresie kategorii i biznesu klienta; budowa pozycji merytorycznego partnera

•    Wsparcie przełożonego w regularnym „odsłuchu” klienta, umiejętność szybkiego rozpoznawania szans i zagrożeń dla relacji i biznesu

•    Znajomość i optymalne korzystanie z zasobów agencji w celu dostarczania jakościowej oferty i jej rozwoju

•    Pozyskiwanie nowych zleceń dla Agencji w ramach prowadzonych projektów. Inicjatywa w zakresie pozyskiwania dodatkowego revenue

•    Na zlecenie przełożonego przygotowywanie lub koordynacja przygotowania case studies z najlepszych zrealizowanych projektów; wkład w przygotowywanie informacji do komunikacji wewnętrznej (Wsobne, Spoiler) i komunikatów prasowych prasowych

•    Współuczestniczenie w prowadzeniu procesów przetargowych w ramach obecnych i potencjalnych klientów grupy

•    Merytoryczne podejście do wyzwań i problemów

 

W większości powyższych elementów Twojej pracy współpracujesz z bezpośrednim przełożonym. Oczekujemy Twojego aktywnego udziału w tej współpracy oraz inicjatywy w dostarczaniu możliwych rozwiązań dla bieżących i potencjalnych wyzwań biznesowych, merytorycznych i organizacyjnych.

Czego wymagamy:

 

 

 

Co oferujemy:

Co Cię czeka dalej?:

Miejsce pracy: